MILSTOLPAR

1957

Med sju bilar och en känsla av att kunderna skulle välkomna det nya konceptet med hyrbilar, grundade Jack Taylor Executive Leasing Company i St. Louis.

1957