MILSTOLPAR

1993

Enterprise öppnar sitt första internationella kontor i Windsor, Kanada. Vid det här laget har företaget mer än 200 000 fordon och 1 500 platser. Ett år senare, 1994, slår det första europeiska kontoret upp sina portar i Reading, England.

1993