En 20/20-vision

Under 2010 presenterade vi ett åtagande om att minska både vår energiförbrukning och våra kostnader med 20 procent på fem år. Hittills har elförbrukningen minskat med 16,5 procent och naturgasanvändningen med 7,6 procent.

Läs om vår 20/20-vision