Vad är The Enterprise Way?

Att ta hand om våra kunder, våra samhällen och vår miljö.

Som ett familjeägt företag i flera generationer strävar Enterprise Mobility efter att arbeta med framtida generationer i åtanke. Vårt framtidsinriktade tillvägagångssätt att hantera långsiktigt vägleder hur vi utvecklar vår verksamhet, stöttar våra medarbetare, odlar partnerskap och ger tillbaka till de samhällen där vi bor och arbetar.

Det finns flera sätt som miljömedvetenhet återspeglas i hela vår verksamhet, inclusive: 

  • Sträva efter att minska utsläppen från våra bilar i bilparken samt egna och externt utförda transporter

  • Prioritera miljöcertifierade leverantörer i möjligaste mån

  • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt

  • Utbilda och motivera våra anställda att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt

  • Informera medarbetare och leverantörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

  • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner


Förutom att vi lever efter våra hållbarhetsvärden i hela företaget, har vi också eftersträvat ISO 14001-certifieringen, en globalt erkänd standard för miljöledningssystem för att säkerställa att vi ligger före industristandarder.

Mini

Citroen C1 eller liknande

Compact

Kia Ceed eller liknande

Standard Wagon

Peugeot 508 eller liknande

Premium Wagon

Audi A4 eller liknande

Våra tips för sparsam körning

Som förare finns det vanor som du kan implementera för att minska din påverkan på miljön, allt samtidigt som du sparar pengar. På Enterprise Rent-A-Car servas vår flotta var sjätte månad.

Se till att din bil underhålls och servas regelbundet. Detta inkluderar byte av olja och bränslefilter för att undvika onödig förorening och kontroll av däcktrycket. 

Stäng av motorn medan du är parkerad eller väntar under en längre tid.

Bibehåll en smidig körstil: Acceleration och bibehållande av höga hastigheter ökar bränsleförbrukningen.

På samma sätt bör du sträva efter att bromsa försiktigt för att minimera energiförlusterna. Det rekommenderas att använda farthållare på motorvägarna för att hålla en jämn hastighet.

Lätta på bördan. Ta bort onödiga föremål och utrustning som cykelställ, takräcken och takboxar för att förbättra aerodynamiken och vikten för att minska bränsleförbrukningen.

Använd rätt oktanbränsle för ditt fordon för att optimera bränsleförbränningen.

Vi är stolta över att vara ISO 14001 certifierade

Vi har eftersträvat denna internationellt kända certifiering för att säkerställa att vår verksamhet ligger före miljökraven