Complete Clean Pledge

Information angående Complete Clean Pledge

För att säkerställa en säker upplevelse för våra kunder såväl som anställda har Enterprise implementerat initiativet Complete Clean Pledge.

Vi har alltid varit mycket noggranna med att rengöra våra bilar och utbilda våra anställda för detta. Complete Clean Pledge är utformat för att gå ännu längre.

Nedan har vi redogjort för några av initiativen för att säkerställa en ren, säker och bra upplevelse för alla.

Uthyrningskontoret

  • Vi har satt upp plexiglasskydd vid disken.
  • Vi har handsprit till hands för både kunder och anställda.
  • Vi städar områden som används av kunder flera gånger om dagen.

Rengöring av bilen

  • Anställda delar inte utrustning.
  • Anställda bär handskar under hela rengöringen.
  • Anställda ägnar extra uppmärksamhet åt ofta använda områden (dörrhandtag, ratt, växelspak, etc.). Dessa sprutas först.
  • Varje bil rengörs av endast en anställd.

Återlämnande av bil

  • Endast en anställd granskar bilen vid retur.
  • Nyckeln tas emot spritas omedelbart.
  • Om kunden har eller har haft symtom på Covid-19, får bilen en karantänperiod på 72 timmar.